fbpx
18th Young Webmaster Camp Load WordPress Sites in as fast as 37ms!

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ทำประชามติ ยกเลิกการมีดาว เดือน และดาวเทียม

จากกรณีการถกเถียงเรื่องการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีการประชุมระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้ข้อสรุปให้มีการจัดทำประชามติในประเด็น “คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรยกเลิกตำแหน่งดาว เดือน และดาวเทียมหรือไม่?”  ในวันนี้ (2 พ.ย. 2561) โดยผู้มีสิทธิออกเสียงคือ นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

เมื่อเวลา 11.42 น. ทางสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีการเผยแพร่ ผลการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทาง Facebook Page โดยระบุว่า

“ผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 260 จากนิสิตทั้งหมด 288 คน คิดเป็นร้อยละ 90.28

ผลประชามติออกมาเป็น

142 คน หรือ ร้อยละ 54.62 ของผู้มาใช้สิทธิ เห็นว่าควรยกเลิกตำแหน่งดาว เดือน และดาวเทียม
113 คน หรือ ร้อยละ 43.46 ของผู้มาใช้สิทธิ เห็นว่าไม่ควรยกเลิกตำแหน่งดาว เดือน และดาวเทียม
5 คน หรือ ร้อยละ 1.92 ของผู้มาใช้สิทธิ เป็นบัตรเสีย

สรุปผลการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
นิสิตชั้นปี 1 ให้ยกเลิกตำแหน่งดาว เดือน และดาวเทียม ปีการศึกษา 2561

ผลอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา 18.00 น. “

ภาพจาก facbook page : สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

อย่างที่ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้แสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัว Jessada Denduangboripant(อาจารย์เจษฎ์) โดยกล่าวชื่นชมว่า

” ขอแสดงความชื่นชมกับนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่มาใช้สิทธิ์สูงถึงกว่า 90% ในการลงประชามติเรื่องใหญ่ๆ อย่างว่าจะมีการคัดเลือกดาวเดือนต่อไปหรือไม่ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการใช้วิธีการทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาร่วมกัน “

ส่วนทางด้าน นายเนติวิทย์  โชติภัทร์ไพศาล อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัว Netiwit Chotiphatphaisal

” ขอบคุณ​น้องๆปี 1 ทุกคนที่มามีส่วนร่วมครั้งนี้ นี่เป็น​เรื่องที่สวยงามมาก ที่มีการแก้ปัญหา​อย่างเป็นประชาธิปไตย เราจะต้องช่วยกันพัฒนา​วิถีทางประชาธิปไตย​มากขึ้นเรื่อยๆ เป็น​ตัวอย่างแก่สังคมไทย “

นับเป็นหมุดหมายที่ดีที่มีการให้ความสำคัญในการตัดสินปัญหาของส่วนรวม โดยการใช้กระบวนการประชาธิปไตย การทำประชามติครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องนี้ นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้เลือกแล้ว

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook page : สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

แสดงความคิดเห็นหน่อย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.