fbpx

กะเทยนิวส์ Podcast : Ep.0 – รู้จักที่มาของกะเทยนิวส์ Podcast

รู้จักที่มาของการกว่าจะมาเป็น Podcast ของกะเทยนิวส์ Podcast ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องเล่าเรื่องแซ่บๆ สนุกๆ วนรอบเรื่องสื่อและเรื่องของสังคมที่รับรองว่าดุ เด็ด เผ็ด มันส์แน่นอน! ไปติดตามเรื่องราวที่มาของกะเทยนิวส์ Podcast กันได้กับ ปังปอนด์-กฤตนัน ดิษฐบรรจง : บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ส่องสื่อ และ จิล–พิพัฒน์ วัฒนพานิช : เจ้าของเพจ “กะเทยนิวส์” ใน… กะเทยนิวส์ Podcast!!!

Host:-
ปังปอนด์-กฤตนัน ดิษฐบรรจง
จิล–พิพัฒน์ วัฒนพานิช

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.