fbpx
18th Young Webmaster Camp Load WordPress Sites in as fast as 37ms!

ย้อนดูสถิติ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2561 และมาตรการป้องกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ปี พ.ศ. 2561 เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้ว ธันวาคมเป็นเดือนแห่งเทศกาล คนไทยมักจะใช้ช่วงเวลานี้เดินทางกันเป็นประจำ ทั้งที่ไปท่องเที่ยวและเดินทางกลับบ้านเกิด วันนี้ผมขอชวนพาทุกท่านกลับไปย้อนดูสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตรายของส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปีใหม่ปี 2561 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

รายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ดังนี้

มีการเกิดอุบัติเหตุรวม 3,841 ครั้ง เสียชีวิตรวม 423 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 4,005 คน
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือ เมาสุรา ร้อยละ 43.66 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 25.23 
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.91
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 139 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 ราย
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ อุดรธานี 145 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลาระนอง และหนองบัวลำภู
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 28.22

จากสถิติพบว่า จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 และการเดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนที่ภาครัฐกำหนดมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ การเพิ่มความเข้มข้นของด่านชุมชน และการกวดขันวินัยจราจร รวมถึงความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของประชาชน

ซึ่งในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณา แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยได้เปิดเผยกับนักข่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และได้กำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ และการประชุม ศปถ.ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 

โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์ และเสริมสร้างวินัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 26 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ รวมถึงการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยจะดำเนินการภายใต้ 7 มาตรการสำคัญ

ได้แก่ 1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และ 7) มาตรการเน้นหนัก การเข้มงวดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุุ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด

และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทาง ศปถ. ได้อัพโหลดไฟล์ หนังสือการเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ได้แจ้งให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านเว็บไซต์ของ ศปถ. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

ภาพจากเว็บไซต์ของ ศปถ.

ต้องรอติดตามกันนะครับ ว่าเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันกวดขันและเฝ้าระวัง ให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้มากน้อยเพียงใด จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีนี้หรือไม่ ทางผมและทีมงานส่องสื่อขอเป็นกำลังใจ และขออวยพรให้กับทุกท่านเดินทางถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพ

เรื่องโดย : อรุณ ยูนุ 
ภาพโดย : ทินวุฒิ ลิวานัค

Credit :

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/15955

https://news.thaipbs.or.th/content/269071

http://122.155.1.141/in.roadsafety-5.196

แสดงความคิดเห็นหน่อย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.