fbpx

เสรีภาพของสื่อมวลชนในยุค COVID-19 (ระลอกที่สาม)

ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันเสรีภาพของสื่อมวลชนโลก (World Press freedom Day ) เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และหลัการเป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

3 พฤษภาคม 2564

2020 RECAP : วงการพอดแคสต์ที่จะโตก็ดันโดนโควิด-19 เตะตัดขาซะงั้น

สถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการใช้ชีวิตตลอดจนส่งผลต่อ Influencer ทั้งทางตนและทางอ้อมอย่าไงม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง บางธุรกิจได้เกิดใหม่ คงนับว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ไม่อาจคาดเดาได้ สำหรับใครหลายๆ คน

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

30 ธันวาคม 2563

2020 RECAP : ทิศทางของสื่อในปี 2021 ภายใต้โควิด-19 และความไม่แน่นอนของโฆษณา [สัมภาษณ์]

นับตั้งแต่การเริ่มแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สำหรับวงการสื่อเองก็เช่นกัน

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

30 ธันวาคม 2563

อิทธิพลของ IO กับโซเชียลมีเดียและการบลัฟกันทางการเมือง

หากย้อนรอยไปในอดีตช่วงยุคสงครามโลก หรือตั้งแต่ยุคกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ที่รักษาการควบคุมประเทศราช โดยการให้ปัญญาชนของประเทศที่ถูกยึดครองเหล่านั้น เข้าร่วมรัฐสภาของจักรวรรดิกรีกโบราณ หรือแม้แต่กษัตริย์ เจงกิสข่าน มหาราช

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

26 กุมภาพันธ์ 2563

RECAP 2019 : PODCAST

พอดแคสต์คืออะไร ? พอดแคสต์เป็นสื่อชนิดใหม่จากการเกิดขึ้นของไอพอด เมื่อปีค.ศ.2001 พอดแคสต์ได้กำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้งานรายแรกๆ คือ คริสโตเฟอร์ ไลดอน ได้ทำกรเผยเเพร่ขจ้อมูลจากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลช่วงการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอมเริกาในปี ค.ศ.2004

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

23 ธันวาคม 2562

6 ตุลาคม : เกิดอะไรขึ้น ? ความจริงที่ต้องกล้ำกลืน

ผ่านมาเป็นเวลากว่า 43 ปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชน เมื่อย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ได้กลายเป็นวันที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เป็นวันที่เกิด“เหตุการณ์สังหารหมู่” ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

9 ตุลาคม 2562