fbpx

SONGSUE MEDIA LAB – DATA & MEDIA SOLUTION

ส่องสื่อ มีเดีย แลป สามารถให้บริการต่างๆ ทั้งในเชิงการผลิตเนื้อหา สื่อ และการให้บริการทางข้อมูลทั้งเชิงวิจัยและการเผยแพร่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตรงโจทย์ธุรกิจ ตรงใจผู้อ่าน ด้วยแนวทางการผลิตสื่อและให้บริการที่ไม่ทำร้ายใคร สร้างคุณค่าต่อแบรนด์สินค้า ผ่านการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิง หลากหลายด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจลูกค้าทั้งแบรนด์และผู้อ่านอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ในการผลิตเนื้อหามามากกว่า 5 ปี และผลิตสื่อได้ตรงกับฐานลูกค้ามากที่สุด การันตีด้วยรางวัล 50 Finalist โครงการ Thailand Blogger Award 2018

สถิติที่น่าสนใจของมีเดีย แลป


320,000++

Website Visit

17,000++

Podcast Plays

20,000++

Followers Facebook

900++

Website Articles

120++

Podcast Episode

100++

Interviews People

140,000++

Total Video Plays

20++

Partnership Project


MEDIA LAB SOLUTION

ส่องสื่อ มีเดีย แลป เราเข้าใจปัญหาสังคมเป็นอย่างดี จึงสามารถสรรสร้างคอนเทนต์ในทุกรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมในระยะยาว ทั้งการจัดกิจกรรม การมอบประสบการณ์ การจัดรายการสื่อเสียง การผลิตคอนเทนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ตามที่คุณต้องการ

Advertorial and
Branded Content

ส่องสื่อ มีเดีย แลป เราสามารถพัฒนาชิ้นงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในสังคม ผ่านมุมมองของกองบรรณาธิการที่มาจากความหลากหลาย รวมถึงพัฒนาให้เป็นเฉพาะแบรนด์ของท่านได้ ทั้งรายการ Podcast คอนเทนต์บทความ และ Facebook Live

Content Creator
and Provider

ส่องสื่อ มีเดีย แลป มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคอนเทนต์ของท่านให้สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับสังคมได้ ซึ่งเราเคยมีประสบการณ์จากการรณรงค์เรื่อง HIV และ PrEP ในโครงการ Speakout Thailand และ PrEP Me Now มาแล้ว

Activities Communication

จากการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ส่องสื่อ มีเดีย แลป ยังสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรมเพื่อสื่อสารไปยังช่องทางต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถมีการสื่อสารตอบกลับมาในกิจกรรมได้ ซึ่งเราสามารถออกแบบประสบการณ์ในงานให้กลมกล่อมและตรงกับแบรนด์ของท่านได้อีกด้วย

Data Research
and Exclusive Event

ส่องสื่อ มีเดีย แลป ยังสามารถพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรา โดยเน้นการรับทุนเพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยที่สื่อสารสู่สาธารณะ และทำเป็นกิจกรรมเฉพาะของแบรนด์ที่สามารถสื่อสารได้ตรงจุด เที่ยงตรง และเน้นให้คุณค่ากับสังคม


CONTACT

ส่องสื่อ มีเดีย แลป
46/1313 หมู่บ้านพฤกษา 3 ซอย 34
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
(สำหรับส่งจดหมายเท่านั้น)

สมัครเป็นนักเขียน/ทีมงาน
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และขอใช้สิทธิ์ในบทความ/งานวิจัย
e-mail : [email protected]