fbpx

คอนเทนต์ครีเอเตอร์กับจรรยาบรรณที่หายไป (และควรมี) ?

ปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานตั้งแต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้คนทั่วไปมีพื้นที่สาธารณะเป็นของตัวเอง ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มพวกนี้จะเปิดกว้างและมีอิสระในการสร้างคอนเทนต์

บุญเกื้อหนุน เป้าทอง

8 สิงหาคม 2564