fbpx

อินจัน : เมื่อเราไม่อยากเป็นตัวประหลาดของใคร และมุมมองใหม่ที่มีต่อกันตนา

ซึ่งจากการรับชมที่ผ่านมา ใครหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องดำเนินมาด้วยเรื่องราวที่ค่อนข้างเอื่อยนิดหน่อย แต่กลับกันในมุมมองของผมนั้น ผมกลับรู้สึกว่าเรื่องราวของอินจันเริ่มต้นได้สวยและรวดเร็วกว่าที่คิด

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

30 มิถุนายน 2564