fbpx

เมื่อโทรทัศน์ต้องเปลี่ยนระบบการรับสัญญาณ : การใช้ UHF ส่งทีวีครั้งแรกในอเมริกา

บางคนอาจจะบ่นว่า กล่องอะไรเยอะแยะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร เมื่อเราย้อนไปยุคที่มีการออกอากาศย่านความถี่ UHF ครั้งแรก

ณัชธนัท จุโฬทก

24 ตุลาคม 2565