fbpx

ส่องสื่อ เปิดรับคนอยากฝึกประสบการณ์ร่วมโครงการ “Songsue Group Fresh Up Core Team 2020-2021”

โครงการที่ทีมส่องสื่อจะเปิดรับคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตเนื้อหาที่ให้คุณค่าต่อสังคม ผ่าน 3 เว็บไซต์ของทีมส่องสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อ เรื่องเทคโนโลยี หรือเรื่องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ถ้าคุณสนใจ 1 ใน 3 เว็บนี้และอยากพัฒนาศักยภาพ สมัครเข้ามาเลย

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

2 ตุลาคม 2563