fbpx

เปิดผลสำรวจการมีทีวี พบคนไทยมีทีวีมากกว่า 21 ล้านครัวเรือน!

สรุปผลที่สำคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2562 โดยพบว่าคนไทยมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือนมากกว่า 21 ล้านครัวเรือน และมากกว่าร้อยละ 61 รับชมผ่านจานดาวเทียม

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

25 เมษายน 2564