fbpx

“ฝ้ายแกมแพร” สื่อสะท้อนละครไทย เมื่อเรตติ้งไม่สอดคล้องกับคอนเทนต์ที่รุนแรงจนเกินต้าน

หลากหลายความเห็นที่ถูกสะท้อนออกมาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทวิตเตอร์ พันทิป และคอมเม้นต์ใต้โพสต์โปรโมทบนหน้าแฟนเพจของสถานีฯ สะท้อนในแง่มุมที่เห็นพ้องต้องกันว่า “รับไม่ได้” ต่อการนำเสนอฉากดังกล่าว

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

20 พฤศจิกายน 2563