fbpx

เราจะไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในโลกไซเบอร์ได้หรือไม่?

นอกจากเสวนาในช่วงแรกของโคแฟค ประเทศไทยในเรื่องของ กาลามสูตรในยุคดิจิทัล: เส้นบางๆ ระหว่างความจริงและความเชื่อ แล้ว ยังมีเสวนาในช่วงเย็นที่เป็นประเด็นหลักเน้นหนักในเรื่อง เราจะไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในโลกไซเบอร์ (Cybermediation) ได้หรือไม่? ซึ่งมีวิทยากรที่น่าสนใจหลากหลายท่าน ส่องสื่อจึงรวบรวมสรุปมาให้ได้ติดตามกัน

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

28 พฤษภาคม 2564

กาลามสูตรในยุคดิจิทัล: เส้นบางๆ ระหว่างความจริงและความเชื่อ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) ภาคีโคแฟค ประเทศไทย ร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ นักคิดดิจิทัลครั้งที่ 16 “กาลามสูตรในยุคดิจิทัล: เส้นบางๆ ระหว่างความจริงและความเชื่อ”

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

28 พฤษภาคม 2564