fbpx

The Real Review เมื่อโฆษณาเครื่องสำอางไม่ได้เน้นขาย ‘สวย’ แต่รีวิวความป่วยของสังคมในยุคปัจจุบัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ต้องลงทุนทำการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้โฆษณาของตัวเองเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่รู้จัก อยู่ในกระแส และสร้างอิมแพ็กอยู่เสมอ

ปิยวรรณ เฉลิมฉัตรวณิช

17 กุมภาพันธ์ 2563