fbpx

คนไม่ดูทีวีผ่านเสาแล้วจริงเหรอ?

“คนไม่ดูทีวีผ่านเสาแล้วจริงเหรอ?” คำถามนี้เราหรือแม้กระทั่งคนในวงการสื่อหลายๆคนก็มักจะถูกถามกันอยู่เสมอๆ และถามกันมาเป็นระยะเวลามานานพอสมควรแล้วด้วย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

1 กุมภาพันธ์ 2562