fbpx

ย้อนดู “เนชั่น” ก่อนการก้าวเข้ามาของ “ฉาย บุนนาค”

แต่ก่อนถึงวันนั้น ส่องสื่อจะขอพาย้อนไปดูวิกฤตของเนชั่นที่ถาถมเข้ามาใส่ รวมถึงเรตติ้งและผลงานของเนชั่นที่ฉายต้องเข้ามาช่วยให้เนชั่นฟื้นตัวได้มากขึ้นในอนาคตต่อไป และนี่ก็อาจจะเป็นขุมทรัพย์ของทีมฉายในอนาคตก็เป็นได้…

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

14 มกราคม 2562