fbpx

6 ตุลาคม : เกิดอะไรขึ้น ? ความจริงที่ต้องกล้ำกลืน

ผ่านมาเป็นเวลากว่า 43 ปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชน เมื่อย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ได้กลายเป็นวันที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เป็นวันที่เกิด“เหตุการณ์สังหารหมู่” ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

9 ตุลาคม 2562