fbpx

กสทช. ขยายเวลา ALTV อีก 6 เดือน จบ 31 ธันวาคม 2564!

กสทช. อนุมัติหลักการให้ สสท. (ไทยพีบีเอส) ดำเนินการทดลองออกอากาศ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกต่ออีก 6 เดือน จบ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทำหลักเกณฑ์ให้เสร็จ เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตต่อไป

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

12 กรกฎาคม 2564

กสทช. ขยายเวลาทีวีชุมชนของ NBT ต่ออีก 6 เดือน – เร่งสำนักงานจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับใบอนุญาตทีวีชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นครั้งแรกในรอบปี 2564 โดยหนึ่งในวาระที่น่าสนใจคือการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ์

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

4 กุมภาพันธ์ 2564