fbpx

เมื่อนักเขียนต้อง Disrupt ตัวเอง และพ่อค้าคนกลางกำลังจะหายไป… – หมอตุ๊ด

ทุกวันนี้เราต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าวงการสื่อสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากๆ ทั้งปัจจัยของเทคโนโลยีที่คอยมา Disrupt วงการสื่อสิ่งพิมพ์เอง ในขณะเดียวกันก็ทำให้นักเขียนมีโอกาสได้ใกล้ชิดนักอ่านมากขึ้น แล้วนักเขียนในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงสำนักพิมพ์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะ?

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

11 มกราคม 2563