fbpx

แถลงการณ์เปิดผนึกถึงสื่อมวลชน กรณีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนักศึกษาและภาคประชาชนได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตย ภายใต้ชื่อเวที #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ซึ่งมีผู้ชุมนุมจำนวนมาก และส่วนหนึ่งมีข้อเรียกร้องที่ออกมาจากนักศึกษาและประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ 10 ข้อออกมา รวมไปถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการดำเนินการให้สิทธิเสรีภาพ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

13 สิงหาคม 2563