fbpx

กสทช. มีมติถอดช่อง V2H9 ออก – ปรับ VOICE TV อีก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประชุมเป็นครั้งที่ 12/2564

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

12 กรกฎาคม 2564

ไม่ต้องลือ ไม่ต้องอ้าง! ไทยเบฟเตรียมถอนหุ้นจีเอ็มเอ็ม แชนแนลทั้งหมด – แกรมมี่ให้ช่องวันถือหุ้นแทน

จากกรณีที่มีข่าวลือว่าจะมีการยุติกิจการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25 นั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมการค้าจีเอ็มเอ็ม 25 ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงกรณีการถือหุ้นที่เกิดขึ้น และมติของคณะกรรมการบริษัท

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

27 พฤศจิกายน 2563