fbpx

เมื่อ “สื่อ” เปลี่ยนแปลง “เยาวชนก้าวพลาด” ในมุมมองของ “ทิชา ณ นคร”

ล่าสุด ส่องสื่อ มีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับป้ามลในงาน “แสงแห่งโอกาส” ที่เป็นงานสรุปบทเรียนตลอด 15 ปีที่ผ่านมาของ “ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก” ในการคืนเยาวชนดีสู่สังคม และพอเราได้ลองอ่านหนังสือในงานที่เป็นการสรุป 6 บทเรียนของการทำงานแล้ว เราไม่ขอสัมภาษณ์ไม่ได้ครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

15 ธันวาคม 2563