fbpx

กว่าจะมาเป็นโทรทัศน์ของฝรั่งเศส

ในทศวรรษ 1980 หรือ ยุค ‘80 ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสื่อโทรทัศน์ โดยยุคนี้เป็นยุคเบ่งบานของระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเชิงพาณิชย์และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ บนสื่อโทรทัศน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ที่เห็นได้ชัดเจนในยุคนั้นคือทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป และเอเชีย

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

24 ตุลาคม 2563