fbpx

ย้อนดูเรตโฆษณาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว : เมื่อค่าโฆษณาหนึ่งรายการเลี้ยงบริษัทได้ทั้งบริษัท!

หลายคนที่ได้อ่านบทความนี้คงจะต้องเคยผ่านช่วงเวลาของทีวีแอนะล็อก จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาเป็นทีวีดิจิทัลมาไม่มากก็น้อยแล้ว และหลายคนคงจะนึกไม่ออกว่าวงการโทรทัศน์สมัยก่อนที่มี 6 ช่องนั้น เขาคิดอัตราค่าโฆษณากันยังไงบ้าง?

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

18 กันยายน 2563