fbpx

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ และกสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสำนักงาน กสทช. ร่วมออกแบบระบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสัญญาณฟรีทีวี หรือทีวีในระบบดิจิทัลทั้งหมด 17 ช่อง ครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษาทั้งขั้นพื้นฐาน – มัธยมศึกษาตอนปลาย – อาชีวศึกษา และกศน.

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

14 พฤษภาคม 2563