fbpx

TikTok จับมือ สสส. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ระลอกใหม่

TikTok ได้ร่วมมือกับ สสส. ในการสร้างสรรค์แคมเปญ #ล้างมือ40วิ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

4 กุมภาพันธ์ 2564