fbpx

ดร.วิษณุ เครืองาม เปิดกิจกรรม “TMF Power Fusion” ครั้งที่ 5 รวมความเห็นประชาชน ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “TMF Power Fusion” โดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จัดขึ้น

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

11 ธันวาคม 2563