fbpx

ช่อง 3 ชวนดูรายการพิเศษ ครบรอบ 50 ปี – รวมบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง กว่าร้อยชีวิต เพื่อขอบคุณผู้ชมที่รักกัน

อีกหนึ่งการฉลอง 50 ปีช่อง 3 คือการจัดรายการพิเศษ “50 ปี Channel 3 Infinity Happiness Presented by BeNice” เพื่อออกอากาศในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นการขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานช่อง 3 มาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษ และให้ความมั่นใจต่อผู้ชมถึงความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ รายการดี ๆ เพื่อความสุขของผู้ชมต่อไป

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

18 มีนาคม 2563