fbpx

ธนกร วงษ์ปัญญา : การเมือง เสรีภาพ และสื่อมวลชน ในวันที่สังคมเห็นต่างและตั้งคำถามกับการทำงานของสื่อ

ส่องสื่อเราเคยนำเสนอและสัมภาษณ์ “ธนกร วงษ์ปัญญา” Content Creator การเมือง กองบรรณาธิการข่าว THE STANDARD ในรูปแบบของรายการออนไลน์อย่าง “ส่องสื่อ Saturday Live” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

30 มีนาคม 2564