fbpx

กสทช. ลงดาบตักเตือนช่อง 3HD กรณีการนำเสนอข่าวการชุมนุม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 15/2564

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 กันยายน 2564