fbpx

วิเคราะห์ความประพฤติของสื่อในโลกประชาธิปไตย (แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหน ?)

ในโลกประชาธิปไตยในตะวันตกนั้น ประชาชนจะพึ่งสื่อมวลชนเป็นอย่างสูงในการรับข่าวสาร เพราะการได้รับข่าวสารในประชาธิปไตยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าประชาชนเป็นผู้ถืออำนาจในการตัดสินใจในทุกการเลือกตั้ง และการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และแน่นอนว่าหลายประเทศเองก็ให้ความสำคัญกับสื่อด้วยเช่นกัน

บุญเกื้อหนุน เป้าทอง

8 ตุลาคม 2562