fbpx

Echo Chamber: เสียงสะท้อนที่มีแต่เราได้ยิน

ในแวดวงสื่อสารมวลชน หรือผู้ที่เรียนด้านสื่อ ต้องเคยได้ยินหรือผ่านตากันมาบ้างกับแนวคิดเรื่อง “Echo Chamber” หรือแปลว่า “ห้องเสียงสะท้อน”

ชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์

20 สิงหาคม 2564