fbpx

อายุน้อย (รายได้ไม่ถึง) ร้อยล้าน – อัพเดตรายได้ “มัชรูม กรุ๊ป” ล่าสุดของปี 2563

มัชรูม กรุ๊ปในปี 2563 ต่างก็เจอวิกฤตไม่ต่างกับอีกหลายบริษัท จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือถ่ายทำรายการตามปกติได้

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

10 พฤษภาคม 2564