fbpx

อิทธิพลของ IO กับโซเชียลมีเดียและการบลัฟกันทางการเมือง

หากย้อนรอยไปในอดีตช่วงยุคสงครามโลก หรือตั้งแต่ยุคกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ที่รักษาการควบคุมประเทศราช โดยการให้ปัญญาชนของประเทศที่ถูกยึดครองเหล่านั้น เข้าร่วมรัฐสภาของจักรวรรดิกรีกโบราณ หรือแม้แต่กษัตริย์ เจงกิสข่าน มหาราช

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

26 กุมภาพันธ์ 2563