fbpx

คนต่างในโลก (โรค) เปลี่ยน…. : ผลกระทบจากการถูกตีตราของผู้ติดเชื้อ COVID-19

สถานการณ์สงครามโรค COVID 19 นั้น ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ มากกว่า 2,220 คน โดยปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการรักษาและป้องกันได้อย่างหายขาด เนื่องจากต้องรอเวลาการพัฒนาวัคซีน โรคอุบัติใหม่ที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกนี้ไม่ได้นำมาเฉพาะโรค แต่นำพาความหวาดกลัว ความตื่นตระหนก ของคนในสังคมทั้งหมด

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

19 เมษายน 2563

ท้องในวัยรุ่น : เมื่อสื่อตีตราและเลือกปฏิบัติกับ “แม่วัยรุ่น”

ในปัจจุบันนี้ปัญหาท้องไม่พร้อมก็เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแล เพราะด้วยสถิติของแม่วัยรุ่นในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทั้งอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือแก้ปัญหาได้นั่นก็คือ “สื่อ” เช่นกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

23 พฤศจิกายน 2561