fbpx

เจาะลึกแผนปี 2564 ช่อง 3 พร้อมกอบกู้วิกฤตขาดทุนเป็นกำไร!

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดเผยถึงแนวทางและกลยุทธ์ที่น่าสนใจของบีอีซี เวิลด์ในปี 2564 รวมไปถึงรวบรวมสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในเร็วๆ นี้

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

11 มีนาคม 2564

ช่อง 3 เปิดตลาดละครไทยในต่างประเทศเพิ่ม จากโครงการ MOVE

จากโครงการงานแสดงสินค้าบนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ MOVE (Multimedia Online Virtual Exhibition) ถือป็น New Normal ของการเจรจาการค้า ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ กับต่างประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์รับสถานการณ์โควิด-19

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

10 มิถุนายน 2563