fbpx

“เหมืองผลงาน” อาจินต์ ปัญจพรรค์

สำหรับนักอ่านแล้วเหมืองแร่เปรียบเสมือนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การอ่านสักครั้งในชีวิต มันถูกบรรจุไว้ในรายชื่อหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ.2408 – 2519) และถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ.2508

กฤษดา บุญทอง

26 พฤศจิกายน 2561