fbpx

วอยซ์ ทีวี โดนระงับอีก 15 วัน – ผู้บริหารเตรียมฟ้องร้องต่อ

วอยซ์ ทีวี โดน กสทช. ระงับการออกอากาศอีกครั้งเป็นเวลา 15 วัน โดยอ้างถึงคำสั่ง คสช. ที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีใจความสำคัญคือการห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้แก่สังคม รวมไปถึงการวิจารณ์การทำงานของ คสช.อีกด้วย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

12 กุมภาพันธ์ 2562