fbpx

Twenty-One กับประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงรายการเกมโชว์ครั้งใหญ่

“การโกง” ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะวงการไหน ๆ ก็ตาม ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีกฎหมายมารองรับพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ที่กระทำการโกง แต่ถ้าตอนนั้นมันไม่มีขึ้นมาหละ? ก็จะเกิดกรณีสุดอื้อฉาวขึ้น อย่างเรื่องที่เราจะนำมาเล่าในบทความนี้

GSH+ : Game Show Hangouts+

3 มิถุนายน 2564

รู้จักเครือข่ายโทรทัศน์ The WB และมาสคอตกบที่ตราตรึงใจมากว่า 26 ปี

การแข่งขันของเครือข่ายโทรทัศน์ในสหรัฐฯ ในช่วงยุค 90 นั้น เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทรายการ การร่วมกับสถานีท้องถิ่นหลายๆ แห่งเพื่อเป็นพันธมิตรในเครือข่าย รวมถึงการเข้าซื้อกิจการจากบริษัทสื่อท้องถิ่นเพื่อควบรวมกิจการ

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

10 มกราคม 2564