fbpx

บทเรียนจากชุมชนโคแฟคในประเด็นการตรวจสอบข่าวลวง – สรุปช่วงบ่ายของวันตรวจสอบข่าวลวง

วันที่ 2 เมษายน ซึ่งทุกๆ ปีจะเป็นวัน International Fact-Checking Day เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข่าวลวงและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ ซึ่งคนก่อตั้งคือ International Fact-Checking Network (IFCN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนการทำงานในการตรวจสอบข่าวลวงในแต่ละประเทศอีกด้วย ภาคีโคแฟคจึงได้จัดงานวันตรวจสอบข่าวลวงในประเทศไทยขึ้น วันนี้ส่องสื่อจึงสรุปช่วงบ่ายที่สำคัญๆ มาให้ติดตามกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

2 เมษายน 2564

“โอกาสและอุปสรรค การตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทย” – สรุปช่วงเช้าของวันตรวจสอบข่าวลวง

ภาคีโคแฟคจึงได้จัดงานวันตรวจสอบข่าวลวงในประเทศไทยขึ้น วันนี้ส่องสื่อจึงสรุปช่วงเช้าที่สำคัญๆ มาให้ติดตามกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

2 เมษายน 2564

เมื่อสื่อมวลชน Fact-Checking เองไม่ไหว ทุกคนจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็น Fact-Checker กันดี?

แน่นอนว่าคนในวงการสื่อคงจะรู้จักว่าทุกวันที่ 2 เมษายน ของทุกๆ ปี จะเป็นวัน International Fact-Checking Day ซึ่งปีนี้เองทาง CO-FACT ร่วมมือกับหลายภาคส่วนและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมในวันที่ 2 เมษายนขึ้นมา โดยหนึ่งในนั้นที่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนวันจริงคือการตั้งห้อง Clubhouse ภายใต้ชื่อห้อง “Why We Need Fact-Checkers?”

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

26 มีนาคม 2564