fbpx

Flexplay รูปแบบการเช่า DVD ที่ไม่ต้องคืนแผ่นอีกแบบที่เคยเป็นคู่แข่ง Blockbuster

มีอีกคู่แข่งที่คุณอาจยังไม่รู้ แม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นมาโค่น Blockbuster ได้เต็ม ๆ นั่นคือ Flexplay บริการเช่าแผ่นโดยไม่ต้องคืนแผ่นอีกรูปแบบ

ณัชธนัท จุโฬทก

8 พฤศจิกายน 2565