fbpx

5 โชว์ที่ได้ปุ่มทอง Golden Buzzer ของ America’s Got Talent #16

เป็นวาระประจำปีที่รายการประกวดความสามารถระดับโลกตระกูล Got Talent จะกลับมาเล่นในช่วงต้นถึงกลางปี ซึ่งตามจริงแล้วต้นฉบับจากอังกฤษอย่าง Britain’s Got Talent จะต้องเล่นก่อนในช่วงต้นปี

สุรพันธ์ แสงสุวรรณ์

16 กรกฎาคม 2564