fbpx

สรุปจากการสัมมนาออนไลน์ปิดหลักสูตรการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สัมมนาออนไลน์การอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบเรียนด้วยตนเองว่าด้วยหลักสูตรการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ทาง IFCN ร่วมมือกับ COFACT Thailand และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

2 กรกฎาคม 2564

บทเรียนจากชุมชนโคแฟคในประเด็นการตรวจสอบข่าวลวง – สรุปช่วงบ่ายของวันตรวจสอบข่าวลวง

วันที่ 2 เมษายน ซึ่งทุกๆ ปีจะเป็นวัน International Fact-Checking Day เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข่าวลวงและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ ซึ่งคนก่อตั้งคือ International Fact-Checking Network (IFCN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนการทำงานในการตรวจสอบข่าวลวงในแต่ละประเทศอีกด้วย ภาคีโคแฟคจึงได้จัดงานวันตรวจสอบข่าวลวงในประเทศไทยขึ้น วันนี้ส่องสื่อจึงสรุปช่วงบ่ายที่สำคัญๆ มาให้ติดตามกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

2 เมษายน 2564

[สรุปครบจบที่เดียว] เมื่อทุกวันกลายเป็นวันโกหก เราควรจะรับมืออย่างไรดี?

ในวันนี้ ส่องสื่อจึงขอสรุปให้ได้อ่านกันแบบรวดเดียวจบกัน เพื่อเรียนรู้ประเด็นจากการทำงานข่าวลวงเชิงพื้นที่ต่อไปด้วย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

1 เมษายน 2564