fbpx

มติชนเปิดรายได้ไตรมาสแรกของปี กำไร 13 ล้านบาท!

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ส่งงบการเงินแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

17 พฤษภาคม 2564