fbpx

ส่องสื่อ ส่องอาชีพ “เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการความรู้” อาชีพไม่ลับที่ไม่มีคนรู้? แต่ทำให้สื่อนิทรรศการมีชีวิต ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้น

ผมและทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ส่องสื่อ ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอาชีพ “เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการความรู้” ผู้ซึ่งให้คำแนะนำและดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เติมเต็มความรู้ ในขณะเดียวกันก็เป็นปราการหน้าสำคัญในการรับคำติชม คำแนะนำ และปัญหาจากหน้าพื้นที่ทำงาน กลับมาเป็นเสียงของพิพิธภัณฑ์ในการปรับปรุงประสบการณ์ในการรับชมต่อไปด้วยเช่นกัน

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

31 สิงหาคม 2563