fbpx

ทำไมเราถึงไม่ควรเชื่อในสิ่งที่สำนักข่าวนำเสนอออกมาทั้งหมด?

บทความที่ผมกำลังพิมพ์มาให้ท่านอ่าน และที่ท่านกำลังจะอ่านอยู่นี้จะมาพังทลายความน่าเชื่อถือของสำนักข่าวทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงที่พวกคุณหลงเชื่อไปแล้ว

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

22 มิถุนายน 2564

จากเปรี้ยวถึงลุงพล : เข้าใจ Agenda Setting หัวใจสำคัญของสื่อมวลชน

Agenda setting เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของสื่อมวลชน ที่สื่อมวลชนมีอำนาจในการกำหนดวาระสำคัญของข่าวสาร

ชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์

4 มิถุนายน 2564

เสรีภาพของสื่อมวลชนในยุค COVID-19 (ระลอกที่สาม)

ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันเสรีภาพของสื่อมวลชนโลก (World Press freedom Day ) เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และหลัการเป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

3 พฤษภาคม 2564

เมื่อข้อมูลวัคซีนเป็นเรื่องสาธารณะ แต่เราควรเชื่อใครดี?

ภาคีโคแฟคยังมีการถ่ายทอดสดในภาคค่ำเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในการสื่อสารจากหลายภาคส่วนอีกด้วย ซึ่งในช่วงแรกเราจะขอนำเสนอ 4 มุมมอง

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564

ภาคีโคแฟค จัดงานเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

ภาคีโคแฟค ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำปี 2564 โดยในงานได้มีการเสวนาเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 15

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564

มุมมองการนำเสนอข่าวและข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ของนักข่าวต่างประเทศ

ในเสวนาช่วงที่สองเป็นเสวนาที่มีวิทยากรคือนักข่าวต่างประเทศมาร่วมพูดคุยถึงกรณีการนำเสนอข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด-19

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564