fbpx

รู้จักกล้องก่อนทำคอนเทนต์ : สรุปวันสุดท้ายของงาน iCreator Conference 2020

เข้าสู่วันสุดท้ายของ iCreator Conference 2020 กันแล้ว วันนี้ปิดท้ายด้วยการเปิดข้อมูลของสินค้าที่มีผลในช่วงโควิด-19 การทำคอนเทนต์ของไอดอล การเลือกกล้องสำหรับทำคอนเทนต์ และปิดท้ายด้วยการทำคอนเทนต์คอนเสิร์ตของ “ป๋าเต็ด” ส่องสื่อสรุปมาให้ได้อ่านแล้ว ติดตามจากบทความนี้ได้เลย

กฤษดา บุญทอง

23 สิงหาคม 2563