fbpx

Damage joy: เมื่อการยุติความรุนแรงอยู่ในมือคุณ

ในงานเทศกาล Bangkok International Performing Arts Meeting หรือ BIPAM ที่ในปีนี้มาในธีม EYESOPEN เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความขัดแย้ง และแน่นอน “Damage joy” ที่จัดแสดงในเทศกาลนี้ก็ทำให้ผู้ชมได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

ชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์

5 พฤศจิกายน 2562