fbpx

กองทุนสื่อฯ กับการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ผ่านมุมมองของ “พนา ทองมีอาคม”

ในการนี้ เราจึงขอดึงตัว ศ.ดร.พนา มาสัมภาษณ์ถึงมุมมองการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีความสำคัญต่อกองทุนสื่อฯ อย่างไรได้บ้าง? ติดตามจากบทสัมภาษณ์นี้ได้เลยครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

23 ธันวาคม 2563

ดร.วิษณุ เครืองาม เปิดกิจกรรม “TMF Power Fusion” ครั้งที่ 5 รวมความเห็นประชาชน ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “TMF Power Fusion” โดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จัดขึ้น

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

11 ธันวาคม 2563

รมว.วัฒนธรรม เปิด “TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม”ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” จัดโดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 5 ภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

3 ธันวาคม 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 ภาคอีสาน

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” นำโดย รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเวทีให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด“TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” โดยมี เกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการอุบลราชธานี

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

16 พฤศจิกายน 2563