fbpx

2020 RECAP : ทิศทางของสื่อในปี 2021 ภายใต้โควิด-19 และความไม่แน่นอนของโฆษณา [สัมภาษณ์]

นับตั้งแต่การเริ่มแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สำหรับวงการสื่อเองก็เช่นกัน

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

30 ธันวาคม 2563