fbpx

RECAP 2019 : BOOK

สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่อยู่กับมนุษยชาติมาเนิ่นนาน ถึงแม้การมาถึงของเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลมาถึงสื่อประเภทนี้อยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่การมาถึงของโทรทัศน์ จนมาถึงยุคของเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังไม่ได้เสื่อมความนิยมจนเกิดปรากฎการณ์ล้มหายตายจากไป

กฤษดา บุญทอง

21 ธันวาคม 2562